Samarbejdspartnere

Netarkivet indgår i samarbejde med andre biblioteker i udlandet, som arbejder med høstning af Internettet.

Nationalt

http://www.netlab.dk/
NetLab er et forskningsinfrastrukturprojekt til studiet af internetmaterialer in-den for det danske Digitalt Humaniora Laboratorium (DigHumLab).

Internationalt

http://netpreserve.org/
International Internet Preservation Consortium (IIPC) er en medlemsorganisation for webarkiveringsinitiativer verden over. IIPC’s formål er at forbedre værktøjer, standarder og best practice for webarkivering, samt fremme det internationale samarbejde for bevaring af internettet som kulturarv. IIPC arbejder for at give bred adgang til webarkiver både til forskere og almenheden.

I særlig grad arbejder vi tæt sammen med Bibliothèque Nationale de France og Österreichische Nationalbibliothek, som begge bruger det administrative værktøj NetarchiveSuite. Værktøjet er udviklet af Netarkivet.