Selektive høstninger

Som supplement til tværsnitshøstningerne indsamler vi året rundt indhold fra udvalgte netsteder, som opdateres hyppigt (fx nyhedsmedier). Disse netsteder høstes med højere frekvens, dagligt eller ugenligt og giver et kontinuerligt billede af et lille antal særligt betydningsfulde og dynamiske netsteder.

Netstederne afspejler dels  medieoffentligheden i form af nyhedsmedierne, dels typiske og meget besøgte netsteder fra myndigheder, den kommercielle sektor og civilsamfundet. Endelig – og her kan du måske kan hjælpe – skal vi også indsamle et mindre udvalg af netsteder, som er specielle og unikke. Der vil typisk være tale om netsteder (også wikis og blogs) fra små miljøer med politisk debat, æstetisk og eksperimenterende webkunst og lignende.

Du kan hjælpe os ved at sende forslag til danske netsteder fra små miljøer med politisk debat, æstetisk og eksperimenterende webkunst etc. ved at sende en mail til os: kb@kb.dk

Dokumentation for selektive høstninger

De selektive sites indsamles inden for følgende kategorier:

  • Daglige høstninger af alle nationale nyhedssites
  • Daglige høstninger af alle regionale nyhedssites
  • Ugentlige høstninger af alle lokale nyhedssites
  • Månedlige høstninger af politiske partier
  • Ugentlige høstninger af organisationer og foreninger
  • Høstning af ministerier og styrelser 4 gange årligt
  • Høstning af udvalgte profiler på Sociale Medier

Ovenstående indsamlingsstrategi trådte i kraft i løbet af 2016. Fra 2005 til 2015 foretog vi selektive høstninger som beskrevet her.

Opdateret 20161021