Andre webarkiver

International Internet Preservation Consortium (IIPC) har på deres hjemmeside en liste over medlemmernes webarkiver:
http://www.netpreserve.org/resources/member-archives

Wikipedia artikel om webarkiveringsinitiativer:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_archiving_initiatives

En tidslinje over store og små webarchiver verden over
http://timeline.webarchivists.org/

IIPC Collaborative Collections
Netarkivet deltager i fælles tematiske indsamlinger, som er tilgængelige for alle.

Internet Archive
Et internationalt, der har indsamlet materiale fra internettet siden 1996 – også fra danske hjemmesider.