Nyt værktøj til Netarkivet

12. marts 2014

screenfilmning

I forbindelse med forskningsprojektet Tværmedial produktion og kommunikation har Ditte Laursen, Bjarne Andersen og Mads Ravn udviklet et værktøj, som nu er sat i drift i Netarkivet. Værktøjet kan filme internet-materiale og bruges som supplement til Netarkivets almindelige høstere ved særlige lejligheder. Det specielle ved værktøjet er, at det kan benyttes til at skedulere en skærmoptagelse, dvs. kuratorerne på forhånd kan programmere en videooptagelse af en bestemt url-adresse i et fastlagt tidsrum. Desuden kan værktøjet programmeres til at klikke på noget og eventuelt skrive noget, fx hvis netstedet kræver login.

Skærmoptagelse kan være relevant i forbindelse med live-streamning af internetmateriale, og i alle internet-produktioner hvor den tidsmæssige dimension er vigtig. I forskningsprojektet har vi brugt redskabet til at indfange det synkrone samspil mellem live tv-udsendelse og realtime facebook aktivitet i finaleprogrammet af Voice – Danmarks største stemme.

Efterfølgende er værktøjet fx blevet benyttet på valgaftenen til kommunalvalget 19. november 2013, hvor tv2.dk lavede live-udsendelse på nettet, forskellig fra tv-udsendelsen. I forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix den 8. marts 2014 blev dr.dk’s grønne rum optaget med værktøjet, mens tv-udsendelsen kørte.
Værktøjet er tilgængeligt open source og er i øvrigt allerede blevet brugt af andre forskere.

Forskningsprojektet er støttet af Kulturministeriet.