Lærerlockout berører også Netarkivet

4. april 2013

laererlockout

Netarkivet har nemlig sat en såkaldt begivenhedshøstning i gang.  Forudsætning for en begivenhedshøstning i Netarkivs regi er, at begivenheden udløser større aktivitet på eksisterende hjemmesider og genererer nye netsteder.

At starte en begivenhedshøstning er altid en satsning, man ved aldrig på forhånd, hvad for eksempel en lockout af lærerne udvikler sig til – på den danske del af internettet.

Netarkivet høster i forvejen intensivt indhold fra nyhedssites, så mange små begivenheder er dækket af disse høstninger. En hurtig søgning på nettet viste, at der var basis for at starte en begivenhedshøstning på lærerlockouten. Aktiviteten øges især på de sociale medier, som teknisk set er en stor udfordring for Netarkivet. Derudover er der kommet nye netsteder til, fx meretidsammen.dk og gordetnurigtigt.dk

Støder du på en Facebook-side eller på et andet netsted, der er meget aktivt eller nyt i forbindelse med lockouten, så send gerne linket til Netarkivet:

Nu bliver det spændende, hvor længe Lærelockouten bliver ved med at være en begivenhed – med andre ord, hvor længe vores begivhedshøstning skal køre.