KV og RV 2017

23. november 2017

 

Kommunalvalget og Regionsvalget er netop overstået. Netarkivet har igen sat en særlig indsamling, en begivenhedshøstning om valget i gang.

Nyhederne i forbindelse med valget og den forudgåede valgkamp dækkes af vores løbende selektive høstninger. I  begivnhedshøstningen har vi sat fokus på kandidaternes optræden på nettet, hvilket mere og mere koncentrerer sig på de sociale medier. Af tekniske årsager bruger vi en ekstern udbyder, Archive IT, til at høste offentlige Facebookprofiler og -sider, mens vi med vores egen høstningsværktøj, Heritrix, indsamler Twitterprofiler, Linkedinprofiler og Instagramprofiler. Desuden indsamler vi relevante YouTube-videoer.

Begivenhedshøstningen om valget er også pilotprojekt for et nyt kuraterings- og dokumentationsværktøj – BCWeb – som er udviklet af vores franske samarbejdspartnere på ”Bibliothéque National de France”.  Vi håber på at kunne bruge værktøjet til at samarbejde med eksterne eksperter ved fremtidige begivenheds- eller temaindsamlinger

Den aktuelle begivenhedshøstningen er endnu ikke afsluttet. Vi forsøger at få reaktioner på valgresutaterne med i samlingen.