Kulturministeriet har nedsat netarkivets redaktion

16. december 2005

Medlemmerne som skal virke som rådgivende organ for netarkivet er følgende:
Niels Ole Finnemann, Center for Internetforskning, Århus Universitet
Henrik Borberg, Forlaget Multivers
Henrik Rewes, Nordjyske Medier
Ellen Christiansen, Institut for Kommunikation, Ålborg Universitet
Karen Westman Hertz, DR Interaktiv