Kontakt

Har du spørgsmål til Netarkivet, kan du skrive til info@netarkivet.dk

Driftsleder
Tue Larsen
9132 4720

Netarkivet drives af Det Kgl. Bibliotek.

Styregruppe

Tonny Skovgaard Jensen
Bjarne Andersen
Ditte Laursen
Colin Rosenthal
Jakob Moesgaard
Tue Larsen
Benny Cecil Berg

Rådgivende redaktionsgruppe

Forlægger Henrik Borberg, Forlæggerforeningen
Projektchef Peter Djurup, FDIM
Professor Niels Brügger, Aarhus Universitet
Webansvarlig Trine Viftrup Møller, IT-Universitetet, København
Madeleine Schlawitz, DFI
Susanne Mahler, Kulturstyrelsen