Første ph.d. om Netarkivet

18. januar 2010

Netarkivet fik sin første ph.d., da Vidar Falkenberg i december forsvarede sin afhandling “Netavisernes historie – avismediets evolution i mediematricens revolution” ved Institut for Informations- og medievidenskab, AU.
Afhandlingen er den første historiske undersøgelse af de danske netaviser, og det er samtidig det første større, afsluttede projekt, der benytter det arkiverede internetmateriale i Netarkivet. Afhandlingen redegør for netavisens historiske udvikling i Danmark fra 1993 til i dag, og den bidrager blandt andet med metodiske overvejelser i forhold til at benytte arkiverede netsteder som empirisk materiale.
Netmediets position i mediesystemet perspektiveres også, herunder specielt nettets rolle i kampen om fordelingen af den offentlige mediestøtte. Læs mere om afhandlingen.