Fælles international webhøstning nu offentlig tilgængelig

8. februar 2012

En af Netarkivets indsamlingsstrategier er såkaldte begivenhedshøstninger, hvor vi intensiverer indsamlingen af netsteder omkring en planlagt eller en pludselig opstående begivenhed.

Af og til deltager Netarkivet sammen med webarkiver fra hele verden i en international begivenhedshøstning. Resultatet af en sådan fælles indsamling er nu offentlig tilgængelig: Vinter OL 2010.

Webarkiver verden over er organiseret i IIPC (International Internet Preservation Consortium). Her udveksler vi løbende erfaringer og forsøger i fællesskab at finde løsninger på tekniske og lovgivningsmæssige udfordringer.

Det er IIPC der koordinerer internationale begivenhedshøstninger som Vinter OL 2010, mens University of North Texas stiller værktøjet  til rådighed. Selve høstningen foretages  af Internet Archive.  At Vinter OL 2010 samlingen nu er offentlig tilgængelig, kan vi takke California Digital Library for.