Du kan hjælpe Netarkivet

Vi modtager meget gerne dine forslag til netsteder, som du mener, bør bevares for eftertiden.

Vores mål er at indsamle det danske internet så komplet som muligt. ”Det danske internet” betyder ifølge loven alle netsteder, som retter sig mod et dansk publikum. Vi  indsamler netstederne på tre forskellige måder, som tilsammen sikrer den bredest mulige dækning. For at gøre indsamlingen så komplet som mulig, vil vi gerne have din hjælp.

Du kan hjælpe os på tre forskellige måder:

Tværsnitshøstning:

Fire gange om året høster vi automatisk alle dk-domæner. Men mange netsteder bruger andre ”efternavne” (Top-Level-Domæner), fx .com, .nu eller .net og lignende. Hvis du kender et domæne uden for <.dk>, kan du teste her, om Netarkivet også kender det:

Domæner vi ikke kender, kan du indberette her. Når du tjekker, skal du kun skrive domænenavnet, altså fx netarkivet.com og ikke http(s)://www.netarkivet.com eller nyheder.netarkivet.com.

Selektiv høstning og Begivenhedshøstning:

Som supplement til tværsnitshøstningerne indsamler vi året rundt 80-100 udvalgte netsteder. De 80-100 netsteder skal dels afspejle medieoffentligheden i form af nyhedsmedierne, dels typiske og meget besøgte netsteder fra myndigheder, den kommercielle sektor og civilsamfundet. Endelig indsamler vi også specielle og unikke netsteder,  typisk fra små miljøer (også wikis og blogs) med politisk debat, æstetisk og eksperimenterende webkunst og lignende.

to-tre gange årligt indsamler vi særlige begivenheder, der har så stor offentlig opmærksomhed, at de udløser nye netsteder og også i stort omfang behandles på eksisterende netsteder. Eksempler på ”forudsigelige” begivenheder er folketingsvalg og kommunevalg, mens ”uforudsigelige” begivenheder fx er naturkatastrofer eller krisen om tegningerne af Muhammed.

Foreslå URL/link

    Begrundelse: