Driftsstatus for arkivet

Hvis der er problemer med adgangen, så kontakt KB servicedesk (telefon nummer og email  står i din adgangsmail).

Seneste varslinger:

19:03.2018: adgang vil være utilgængelig  kl. 9:00 – 11:00 p.g.a. af server udskiftning

 

Seneste driftsproblemer: