Nyhedsarkiv

Netarkivet dokumenterer valgkampen

27. maj 2015

Netarkivet FV2015

Så er Folketingsvalget 2015 udskrevet og Netarkivets kuratorer har trykket på knappen for at indsamle den del af valgkampen, der foregår på Internettet. Ligesom valgkampen var begyndt for længe siden, har Netarkivet været i gang med forberedelserne til årets Folketingsvalg. Der er især fokus på de sociale medier, hovedsagelig Twitter og Facebook. Netarkivet vil indsamle Twitter- og Facebook-profiler fra kandidater, partier, kommentatorer, nyhedsmedier osv., men selvfølgelig også klassiske netsteder, der relaterer sig til folketingsvalget. Således indsamler Netarkivet i skrivende stund 1387 Twitter-profiler, 730 Facebook-profiler, 50 Linkedin-profiler, 36 Instagram-profiler. Der er indtil nu indsamlet 25 YouTube film, derudover indsamles der fra 1863 hjemmesider fra partier og kandidater samt fra nyhedsmedierne.

Netarkivet gennemfører ca. 3 såkaldte begivenhedshøstninger per år. Begivenheder, der udløser øget aktivitet på eksisterende netsteder, i dag er det især de sociale medier, eller skaber nye netsteder, giver anledning til sådan en høstning. Der findes planlagte begivenhedshøstninger, som fx et folketingsvalg, og pludselig opståede begivenheder, som fx ulykker, naturkatastrofer, terrorangreb, mv. Indsamlingen sker med webcrawleren Heritrix.

Netarkivet er klar til folketingsvalg 2015

5. februar 2015

fv2015

Et folketingsvalg er en af de planlagte begivenhedshøstninger Netarkivet foretager. Valgkampen til folketingsvalget, der senest skal foregår den 15. september 2015, er så småt kommet i gang. Netarkivet vil være med fra starten. Derfor er vi begyndt at høste sider med folketingsvalgrelateret indhold. Derudover samler vi links til blandt andet folketingskanditaters og opstillingsberettigede partiers hjemmesider og deres tilstedeværen på de sociale medier.

Netarkivet bruger erfaringer fra tidligere Folketingsvalgs- og andre begivenhedshøstninger. Vores sidste store begivenhedshøstning omkring European Song Contest i København i maj 2014 er blevet grundigt evalueret. Forskere har deltaget i selve begivenhedshøstningen og har også været med til evalueringen. Resultaterne af denne grundige evaluering indgår også i forberedelsen af den aktuelle høstning af folketingsvalget 2015.

Vi vil sætte særligt fokus på de sociale medier. Vi har identificeret links til bl.a. kandidaternes  Facebook- og Twitterprofiler og kan allerede nu konstatere, at valgkampen har flyttet sig fra Facebook over på Twitter. Vi har links til godt 700 Facebookprofiler og dobbelt så mange Twitterprofiler.

Vores høstningsteknologi er baseret på links, der indsamles af en webcrawler (høster).

Webarkiverings-workshop

9. januar 2015

archive-web-pages-840x420

Skal du i gang med et forskningsprojekt, hvor der vil indgå webmateriale? Måske forsker du i historie eller samfund og arbejder med en begivenhed, der har været massivt dækket på nettet. Måske forsker du i online fankultur. Måske analyserer du den stigende brug af sociale medier i forbindelse med et folketing- eller et kommunalvalg.

Du vil måske bruge Netarkivet, men du vil også gerne danne dig et billede af, hvad Netarkivet og webarkiver generelt er. NetLab arrangerer en række workshops, der kan hjælpe dig med at lære webarkiveringens teknikker og strategier at kende, samt få en introduktion til det arkiverede materiales kendetegn. Du vil blive introduceret til eksisterende webarkiver, men også lære værktøjer at kende, så du kan opbygge dit eget tilpassede arkiv.

En workshop er opbygget af moduler og kan sættes sammen individuelt. Et modul om webarkiveringens grundprincipper vil altid være med. Læs mere i NetLabs brochure (pdf).

Danmarks første hjemmeside

30. oktober 2014

foerste-hjemmeside

I begyndelsen af 1990’erne tog den grafiske udvikling af hjemmesiderne for alvor fart. Således kunne en hjemmeside blive ”hver mands eje”. Mange Internettjenester tilbød desuden deres kunder 5 Mb plads på deres server til at oprette en hjemmeside.

Danmarks Webmuseum har forsket i den tidlige grafiske udvikling af hjemmesider. Webmuseet nåede frem til, at Familien Madsen Smeds hjemmeside formentlig var den første private hjemmeside i Danmark. Siden er et eksempel på en ny og nem måde at præsentere sig offentlig på. De første private hjemmesider var enkelt opbygget: tekst og billeder.

I Netarkivet findes eksempler fra Familien Madsen Smeds hjemmeside i perioden 2005 – 2010.

Ifølge Webmuseet var Ingeniøren det første danske medie med en hjemmeside. Ingeniøren gik online i 1994. Netarkivet høster http://ing.dk siden 2005 og siden 2006 er siden en del af de selektive høstninger.

Kilder:

http://www.computerworld.dk/art/141692/her-er-danmarks-foerste-hjemmeside

http://webmuseum.dk/fra-alpha-til-beta/nettet-bliver-grafisk/familien-madsen-smed

Billede: webmuseum.dk

I Like

7. juli 2014

I-like

Hvilke nyheder og historier deler danskerne på de sociale medier?

”I Like” er et værktøj , der blev udviklet til et forskningsprojekt, der skal kortlægge hvilke historier danskerne deler, anbefaler og kommenterer på sociale platforme som Facebook, Twitter, Google + og Linkedin.

I Like overvåger alle større danske medier som ekstrabladet.dk, bt.dk, tv2.dk, dr.dk, politiken.dk, berlingske.dk, jyllands-posten.dk, information.dk og kristeligt-dagblad.dk. Derudover overvåger I Like en lang række mindre medier som for eksempel lokalavisen.dk, bornholm.nu, familiejournal.dk, kommunikationsforum.dk, gaffa.dk og fyens.dk.
På en  hjemmeside http://filip.journet.sdu.dk/ilike/ kan man følge med i hvilke historier danskerne deler, anbefaler og kommenterer på tværs af Facebook, Twitter, Google + og Linkedin. Forskningsprojektet indsamler over 3000 historier i døgnet.
Netarkivet arkiverer hjemmesiden ”I Like”. Således kan man også om 50 år studere, hvad danskerne delte på de sociale medier i 2014.
Selve værktøjet kan også blive interessant for Netarkivet. Måske kan vi ved hjælp af værktøjet kortlægge, hvad danskerne er mest optaget af forud for næste folketingsvalg?
I Like er udviklet af journalistisk lektor Filip Wallberg fra Center for Journalistik ved Syddansk Universitet.

Hello world

6. maj 2014

Eurovision Song Contest 2014 – hidtil største begivenhedshøstning

27. marts 2014

800px-Pht-Vugar_Ibadov_eurovision_(30)

Eurovision Song Contest eller International Melodi Grand Prix afholdes i maj i år i Danmark. Netarkivet har været fremme i skoene og allerede i december 2013 startet en begivenhedshøstning. Eurovision Song Contest 2014 bliver Netarkivets største begivenhedshøstning nogensinde. Alle webkuratorer (medarbejdere der er ansvarlige for indsamlingen af materialet til netarkivet) deltager i arbejdet. Desuden er det den første begivenhedshøstning, hvor der fra starten er tilknyttet forskere. Det er musikforskeren Henrik Smith-Sivertsen, der rådgiver om, hvad der skal tages med i høstningen og løbende ser på det indsamlede materiale.

Netarkivet indsamler ud over danske hjemmesider om Eurovision Song Contest 2014 også udenlandske hovedsider, deltagernes hjemmesider og frem for alt deres aktiviteter på de sociale medier, Facebook, Twitter osv. Indsamling af de sociale medier er en stor udfordring, da disse anvender teknologier, som er svært at indsamle med det almindelige høstningsværktøj. Det samme gælder for videomateriale. Netarkivet har udviklet et særligt værktøj til indsamling af YouTube videoer. Desuden anvendes der screenfilmning.

Begivenheder, der skaber øget aktivitet og genererer nye sider på den danske del af internettet, kan udløse en begivenhedshøstning. Netarkivet gennemfører omkring 3 begivenhedshøstninger årligt.

(in English)

Nyt værktøj til Netarkivet

12. marts 2014

screenfilmning

I forbindelse med forskningsprojektet Tværmedial produktion og kommunikation har Ditte Laursen, Bjarne Andersen og Mads Ravn udviklet et værktøj, som nu er sat i drift i Netarkivet. Værktøjet kan filme internet-materiale og bruges som supplement til Netarkivets almindelige høstere ved særlige lejligheder. Det specielle ved værktøjet er, at det kan benyttes til at skedulere en skærmoptagelse, dvs. kuratorerne på forhånd kan programmere en videooptagelse af en bestemt url-adresse i et fastlagt tidsrum. Desuden kan værktøjet programmeres til at klikke på noget og eventuelt skrive noget, fx hvis netstedet kræver login.

Skærmoptagelse kan være relevant i forbindelse med live-streamning af internetmateriale, og i alle internet-produktioner hvor den tidsmæssige dimension er vigtig. I forskningsprojektet har vi brugt redskabet til at indfange det synkrone samspil mellem live tv-udsendelse og realtime facebook aktivitet i finaleprogrammet af Voice – Danmarks største stemme.

Efterfølgende er værktøjet fx blevet benyttet på valgaftenen til kommunalvalget 19. november 2013, hvor tv2.dk lavede live-udsendelse på nettet, forskellig fra tv-udsendelsen. I forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix den 8. marts 2014 blev dr.dk’s grønne rum optaget med værktøjet, mens tv-udsendelsen kørte.
Værktøjet er tilgængeligt open source og er i øvrigt allerede blevet brugt af andre forskere.

Forskningsprojektet er støttet af Kulturministeriet.

Netarkivet er klar til kommunalvalget 2013

23. oktober 2013

Wahllokal

Kommunalvalget er en begivenhed, der har betydning for det danske samfund og skaber debat og øget aktivitet på eksisterende netsteder samt udløser nye netsteder. Derfor startede Netarkivet en begivnhedshøstning. I ca. tre uger har vi høstet særlige valgsektioner på mediernes websider, kandidaternes hjemmesider og Facebook-profiler, partiernes valgsider, debatter på de sociale medier og alt andet øget aktivitet på internettet, der har med kommunalvalget at gøre. Vi tilføjer løbende nye netsteder efterhånden som de dukker op og vi får kendtskab til dem. Du kan hjælpe os.

Således dokumenterer Netarkivet den digitale valgkamp til glæde for nutidig og fremtidig forskning. Vi har gennemført særlige høstninger af alle kommunalvalg, folketingsvalg og EU-valg, der er blevet afholdt siden Netarkivets oprettelse i 2005. Ikke mindst øget brug af de sociale medier er årsag til, at internettet får mere og mere betydning for en valgkamp.

Lærerlockout berører også Netarkivet

4. april 2013

laererlockout

Netarkivet har nemlig sat en såkaldt begivenhedshøstning i gang.  Forudsætning for en begivenhedshøstning i Netarkivs regi er, at begivenheden udløser større aktivitet på eksisterende hjemmesider og genererer nye netsteder.

At starte en begivenhedshøstning er altid en satsning, man ved aldrig på forhånd, hvad for eksempel en lockout af lærerne udvikler sig til – på den danske del af internettet.

Netarkivet høster i forvejen intensivt indhold fra nyhedssites, så mange små begivenheder er dækket af disse høstninger. En hurtig søgning på nettet viste, at der var basis for at starte en begivenhedshøstning på lærerlockouten. Aktiviteten øges især på de sociale medier, som teknisk set er en stor udfordring for Netarkivet. Derudover er der kommet nye netsteder til, fx meretidsammen.dk og gordetnurigtigt.dk

Støder du på en Facebook-side eller på et andet netsted, der er meget aktivt eller nyt i forbindelse med lockouten, så send gerne linket til Netarkivet:

Nu bliver det spændende, hvor længe Lærelockouten bliver ved med at være en begivenhed – med andre ord, hvor længe vores begivhedshøstning skal køre.