Adgang til Netarkivet

Adgang til forskning

Netarkivet kan kun benyttes af danskere eller forskere, der er tilknyttet en dansk forsknings institution til videnskabelige formål. Det skyldes, at Netarkivet også kan indeholde følsomme personoplysninger. Følgende kan få adgang efter ansøgning (Se retningslinjerne, pdf-fil):

  • Forskere og Ph.D.-studerende kan få online adgang til arkivet.
  • Specialestuderende og andre (fx forfattere, journalister), som skal bruge arkivindhold til videnskabelige studier, kan benytte arkivet på læsesal på Det Kgl. Bibliotek enten i København eller Aarhus.

Sådan får du adgang

Du skal udfylde en ansøgererklæring  (pdf-fil) med beskrivelse af forsknings-/studieformål og sende den per e-mail til:

kontakt@kb.dk

Skriv gerne “Ansøgning til brug af Netarkivet” som overskrift.

Der vil gå 2-3 dage fra vi har modtaget din ansøgning til du har fået adgang til Netarkivet.

Brug af Netarkivet med forskningsformål

Når du har fået adgang til Netarkivet, skal du være opmærksom på, at oprethavsloven og persondataloven sætter visse rammer for, hvordan du må bruge Netarkivet. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at skrive til os: kontakt@kb.dk . Vi beskriver her rammerne for de typiske anvendelser af Netarkivet:

Kopiering

Du må gerne lave en kopi til dig selv af de netsteder, du arbejder med, til personlig brug. Du må ikke lave et eksemplar af databasen i digital form.

Undervisning

Du må gerne fremvise arkivet eller netsteder fra arkivet i forbindelse med undervisning, forudsat at der er tale om ikke-offentlig hold- eller klasseundervisning.

Præsentationer

Offentlige præsentationer: Du må gerne gengive netsteder fra arkivet ved offentlige arrangementer, forudsat at publikum har adgang uden betaling, og forudsat, at der i forbindelse med gengivelsen (fremførelsen) sker en ”kundskabsformidling”. Arrangementet må ikke afholdes i erhvervsøjemed.

Videnskabelige præsentationer: Du må gerne gengive netsteder fra arkivet ved videnskabelige konferencer, hvor målgruppen er andre forskere, men kun i tilslutning til din fremstilling, og kun i det omfang det betinges af formålet.

Præsentationer i fjernsyn: Hvis du vil fremvise arkivet eller netsteder fra arkivet i tv, skal du cleare anvendelsen med Copydan Billedkunst først.

Publikationer

Du må gerne gengive de arkiverede netsteder i form af skærmbilleder i kritiske eller videnskabelige fremstillinger, men kun i tilslutning til din tekst og kun i det omfang, det betinges af formålet. Hvis du vil gengive de arkiverede netsteder i forbindelse med alment oplysende eller populærvidenskabelige fremstillinger, skal du cleare anvendelsen med Copydan Billedkunst først.

Reference til en webside

Den mest præcise reference består af angivelse af URL + tidspunktet for den aktuelle sides høstning Disse ting tilsammen angiver eksakt, hvad for en URL i arkivet, der henvises til.

Eksempel    
http://netarkivet.dk 249595-188-20160105223905-00001-kb-prod-har-021.kb.dk.warc/15917283 (22:46:29 jan. 5, 2016 ).
reference
Tiden i proveniensoplysningerne er UTC tid dvs. er 1 eller 2 timer før dansk normal tid – alt afhængig af om det er dansk vintertid eller sommertid. Se også brugervejledningen: Sådan refereres til en webside.

Bemærk, at alle personhenførbare oplysninger altid skal anonymiseres i forbindelse med fremvisninger og gengivelser.

Adgang til berigtigelse

Privatpersoner har ret til at få indsigt i de oplysninger, der er registreret om dem selv i Netarkivet og få noteret en henvisning til en berigtigelse, hvis der er fejl.

Det kræver rent praktisk, at du kan henvise til det sted på Internettet, hvor de forkerte oplysninger om dig selv var tilgængelige, samt komme med dokumentation for at det er dig, som oplysningerne vedrører og dokumentation for at oplysningerne er forkerte. Så kan der noteres en henvisning til en berigtigelse af de forkerte oplysninger i Netarkivet. Der kan ikke slettes i Netarkivet af hensyn til arkivets integritet.

Offentlig adgang til dansk indhold

Netarkivet arbejder sammen med andre webarkiver verden over. Det sker i IIPC’s (International Internet Preservation Consortium) regi. Netarkivet deltager i fælles tematiske indsamlinger, som er tilgængelige for alle her.

Du kan også finde dansk indhold i Internet Archive, et internationalt, der har indsamlet materiale fra internettet siden 1996 – også fra danske hjemmesider.

/Opdateret oktober 2018