10 år med webarkivering I Danmark

26. juni 2015

Netarkivet har fejret 10 års fødselsdag

Netarkivet_10_år_gruppefoto_a_web

Den 1. juli 2005 trådte en ny pligtafleveringslov i kraft: Materiale, “offentliggjort i elektroniske kommunikationsnet”, dvs. hele den danske del af internettet, var nu også omfattet af pligtafleveringen. Netarkivet blev oprettet i et samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket.

I starten var der fokus på samlingsopbygning og udvikling af værktøjer, som kuratorerne kunne bruge til at administrere indsamlingen med. Netarkivet har tre indsamlingsstrategier: Tværsnitshøstninger, Selektive høstninger og Begivenhedshøstninger. De tre strategier supplerer hinanden for at dække den danske del af internettet så bredt som muligt.

I 2007 kom de første brugere og kurator-værktøjet NetarchiveSuite blev lanceret som Open Source værktøj. I 2008 begyndte det franske og det østrigske nationalbibliotek at bruge NetarchiveSuite og siden videreudvikledes værktøjet I fællesskab med disse to.

Siden 2012 har forskere og ph.d.-studerende mulighed for at få adgang til Netarkivet via en Wayback Machine, som er udviklet efter Internet Archives Wayback Machine.

Netarkivet fejrede 10 års fødselsdagen i forbindelse med konferencen ”Web Archives as Scholarly Ressources” med en reception med indslag fra Netarkivets 10-årige historie. Fødselsdagsgaven til Netarkivets brugere og medarbejdere var fritekstsøgning i arkivet. Indtil nu har det kun været muligt at søge i arkivet, hvis man havde bestemte url’er at søge efter.

Ditte Laursen, Kurator i Netarkivet, fortæller om Netarkivets fødselsdag i P1, den 25. juni 2015. (Ca. 1:40 inde i programmet – ca. 11:30)

Foto: Henrik Storgaard Sørensen